Általános Szerződési Feltételek

 

I. Alapfogalmak:

 1. Üzemeltető: Boncsó Brigitta egyéni vállalkozó
 2. Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül vagy személyesen történő jegyvásárlás az Eseményre
 3. Ajándék kupon vásárlás: Ajándék kupon vásárlása a Weboldalon keresztül
 4. Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
 5. Szolgáltatás: A Szolgáltató és a felhasználó közt megvalósuló ingyenes vagy visszterhes jogügylet, amelyet a Szolgáltató biztosít. Így különösen szolgáltatásnak minősül: a festészeti élmény, Események/Foglalkoztatások, a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása, illetve a Szolgáltató hírlevele.
 6. Esemény/Foglalkozás: Egy konkrét időponthoz és helyszínhez köthető festészeti program
 7. Weboldal: jolfestesz.hu és annak minden microoldala
 8. Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja és segíti az Eseményt. A szolgáltatóval munkaviszonyban , vagy megbízási jogviszonyban van.
 9. Szolgáltató: Boncsó Brigitta, Boncsó Brigitta tulajdonában álló „Jól festesz” brand és a Weboldal, szolgáltatásai.
 10. Kép/Mű: A Felhasználó a Foglalkozás során létrehozott saját alkotása.

II. Szerződés alapelve és hatálya

 1. A jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban „Ászf”) Boncsó Brigitta egyéni vállalkozó (székhely: 1221 Budapest, Korompai út 4; telephely: 1114 Budapest, Eszék utca 9-11. MF 3/A, adószám: 68627454-1-41., nyilvántartási száma: 52018101.) határozza meg és használja.
 2. A vállalkozó kizárólagos tulajdona a jolfestesz.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”).
 3. A Szolgáltató és a weboldal egy Ászf-et használ.
 4. Felhasználónak minősül minden természetes személy és jogi személy, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Weboldalt felkeresi, azon regisztrál, vagy azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.
 5. Korlátozott cselekvőképességgel rendelkező természetes személyre a vállalkozás eltérő szabályokat alkalmazhat. Különösen kiskorúak tekintetében, egyes foglalkoztatásokon való részvétel jogát, szülői vagy törvényes képviselői hozzájáruláshoz kötheti.
 6. A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.
 7. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.
 8. Vállalkozó a honlapon megjeleníti az eddig használt Ászf-ket.
 9. A Felhasználó tudomásul veszik szerződéskötéskor, hogy a szolgáltatás nem eredménykötelem. A Szolgáltató csak arra vállal felelősséget, hogy a szükséges instrukciókat megadja, foglalkozások során a szükséges eszközöket a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja, hogy azokat használja a mű elkészítéséhez. Az elkészült mű minőségért és milyenségért nem vállal felelősséget.
 10. A felek kikötik, hogy megállapodásukra a magyar jog irányadó, esetleges jogvitájuk során a Vállalkozás székhelye szerinti illetékes bíróság dönt, mint választott bíróság.
 11. Az Ászf. által nem tárgyalt esetekben, a 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései az irányadóak.

III. Vásárlás

 1. Jegyvásárlást a Weboldalon az Eseményeknél a kiválasztott képre kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta az adott képe és időpontot, a kosárba rakom gomb megnyomással indíthatja el a vásárlás folyamatát. Miután a felhasználó a kosárba tette a jegyet, utána a tovább a pénztár gombra kattintva fejezheti be a vásárlását.
 2. A vásárlás akkor lesz befejezett ha a Felhasználó a vásárlásáról válasz e-mailt kap a Szolgáltatótól.
 3. A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:
  • Név (vezeték, kereszt)
  • Ország
  • Cím
  • Város
  • Megye
  • Irányítószám
  • Telefonszám
  • E-mail cím

 

 1. A felhasználó kötelessége a valóságnak megfelelő adatokat megadni. Felhasználó által megadott hibás, valótlan adatokért és az azokból eredeztető kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 2. A Jegyvásárlás a Barion bankkártyás fizetési rendszerén, vagy direkt utalással, vagy utánvétes készpénzes fizetéssel működik, Felhasználó a Jegyvásárláskor a Barion ÁSzF-jét is köteles elfogadni. Jegyvásárláskor banki átutalásos opció is választható, ez esetben Felhasználó Boncsó Brigitta bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.
 3. Amennyiben kettőnél több jegyvásárlást rögzítene, akkor csak bankkártyás fizetést, vagy direkt átutalást tudunk elfogadni. Ha ez nem így történik, töröljük a foglalásokat.
 4. A Jegyvásárlásról Szolgáltató a számlát az esemény idejében és helyszínén adja a Felhasználó számára
 5. A Barion a sikeres vásárlásról a megadott e-mail címre elektronikus levelet küld, amelyben megjelennek a tranzakció részletei. Ebben a levélben megtalálható a Rendelés elfogadóhelyen nyilvántartott azonosítója.
 6. A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
  1. A rendelés nyilvántartott azonosítóját
  2. A kiválasztott kép nevét
  3. Megrendelt mennyiségét
  4. Megrendelés végösszegét
  5. Fizetés módját
  6. Számlázási adatokat
 7. Ha a vásárlás meghiúsul (a vásárlást igazoló válasz e-mail nem kerül elküldésre, vagy vissza érkezik hibás e-mail cím miatt) az esetlegesen átutalt, és megérkezett pénzt a Szolgáltató nyolc napon belül vissza utalja a küldő bankszámlájára.

IV. Ajándék kupon

 1. Vásárlás:
  1. A Weboldalon ajándék kupon vásárlására is lehetőség van. Az ajándék kupon, a weboldalon az ajándék menüpontban vásárolható meg banki átutalás vagy bankkártyás fizetési lehetőséggel, amennyiben személyesen veszi át a kupont, csak akkor tudjuk elfogadni az utánvétes fizetést.
  2. A kupont a rendszer a fizetést követően elektronikus úton küldi meg a Felhasználónak legkésőbb 24 órán belül, illetve a kupon személyesen is átvehető a Jól festesz telephelyén (1114 Budapest, Eszék utca 9-11. MF 3/a.), előre egyeztetett időpontban.

 

 1. Ajándék kuponok felhasználási feltételei:
  1. A kupon a Jól festesz élményfestésén való egyszeri részvételre jogosít a kuponon megadott számú résztvevővel, egy a www.jolfestesz.hu oldalon meghirdetett események közül.
  2. Az ajándék kupon bármelyik eseményre felhasználható, amennyiben kisgyermek megőrzéses napon használná fel, úgy a különbözetet a helyszínen, vagy direkt utalással lehet kiegyenlíteni. További információért írjon az info@jolfestesz.hu e-mail címre.
  3. Az online rendszerben történő foglalás az kuponnal végleges, ennek visszavonása nem lehetséges.
  4. Az foglalt időpont be nem tartása (igénybevételének elmulasztása) esetén a kibocsátó alternatív időpontot felajánlani nem köteles.
  5. A kupon készpénzre nem váltható, kizárólag fizetőeszközként szolgál a fent nevezett szolgáltatás igénybevétele esetén.
  6. A kupon vissza nem váltható, be nem cserélhető.
  7. Érvényes foglalás leadásával automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.
  8. A Jól festesz a kupon elvesztése vagy a kuponkód harmadik személy általi szándékos eltulajdonítása révén keletkezett anyagi kár esetében felelősséget nem vállal.

 

 

 1. Ajándék kuponok felhasználási folyamata:

A IV. pontban részletezett Vásárlás szerint kell elkezdeni a folyamatot, és amikor a Kosárban megjelenik a termék, akkor ezen a felületen lehet a Kuponkód beírása után a Kupon beváltása gombbal aktiválni a kupont. Ezután a kupon összege levonásra kerül, az ezen felül a kosárban maradt tételeket (amennyiben vannak) a IV. pont szerint végre kell hajtani.

V. Lemondás

 1. A Felhasználónak lehetősége van lemondani az előre foglalt időpontját a foglalkozásra, ha a lentebbi feltételeket betartja.
 2. Eseményen való részvételt kizárólag e-mailben lehetséges lemondani.
 3. Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt minimum 48 órával jelezni kell az info@jolfestesz.hu e-mial címen a Szolgáltatónak, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben.
 4. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az Eseményt, mikor tett foglalást az eseményre és melyik Eseményről van szó.
 5. Egyéb csatornán, vagy felületen közölt lemondás nem alakszerű, így a Szolgáltató nem köteles azt elfogadni.
 6. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 40 napban tartott valamely Eseményre érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.
 7. Amennyiben nem történik alakszerű lemondás, illetve nem érvényesíti a jegyét egy másik alkalommal, a Szolgáltató nem köteles visszafizetni a jegy árát.
 8. A vállalkozónak jogában áll lemondani az Eseményt, ha arra csak kettőnél kevesebben, tehát egy fő jelentkezett. Ilyen esetben a vállalkozó telefonon és e-mailban is értesíti a felhasználót legkésőbb az esemény kezdete előtt 12 órával, és új foglalkoztatási időpontot ajánl fel közös megegyezés alapján.

VI. A Jól festesz működése

 1. A Szolgáltató által tartott festészeti élmény, melynek során Felhasználó a Jól festesz instruktorának iránymutatásával és segítségével készíti el saját festményét. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpont, festmény és elérhetőség alapján.
 2. Egyes eseményeken lehetőség van hozott ételt-italt fogyasztani.
 3. A Szolgáltató bizonyos Eseményeken, szívélyességi alapon ételt és italt kínál a résztvevők számára. Megkülönböztetés tilalmát megtartva a Szolgáltató, az észerőség és okszerűsség alapján megtagadhatja bizonyos felhasználóktól a lehetőséget, hogy fogyasszanak az esemény során.
 4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy saját felelősségére fogyaszthat a foglalkozás során. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a foglalkoztatások során az ételért és italért
 5. A felhasználó vállalja, hogy a levezető instruktornak jelzi az ételallergiáit és érzékenységet, ha lehetőség van fogyasztásra, az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése illetve csökkentése érdekében.

 

VII. Változó tényezők

 1. Az Események időpontja és felépítése változhat. A Szolgáltató a változtatás jogát fenn tartja.
 2. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a weboldal működtetője megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az az instruktor tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.
 3. A Szolgáltató kötelességet vállal arra, hogy az esetleges előrelátható változások esetén, lehetőségeihez mérten tájékoztatást nyújt.
 4. A foglalkozáshoz szükséges tárgyi eszközök, amelyeknek nincs jelentősége a foglalkozás lényeges lefolyására, eseményenként változhatnak, figyelmeztetés nélkül.

VIII. Időkeret

 1. Az Instruktor törekszik arra, hogy időben induljon az esemény és a kiválasztott festéshez tartozó időkereten belül megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat.
 2. Az időkeretbe nem tartozik bele a köztes szünet, melynek hosszát az Instruktor határozza meg, saját belátása alapján.
 3. Az időkeret változásáért a Jól festesz felelősséget nem vállal.

IX. Végtermék

 1. A Weboldal működtetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon az Eseménynél található festmény.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az eseményen készített mű a saját munkája, így ő felel az elkészítésért és minőségért.

X. Élményfestés kisgyermekkel

 1. A megjelölt alkalmakon Felhasználó magával hozhatja kisgyermekét, aki 1,5-6 éves kor között van, így amíg Felhasználó részt vesz az eseményen, addig kisgyermeke a helyszínen más jellegű foglalkoztatáson vesz részt. Egy ilyen foglalkoztatáson maximum 5 kisgyermek vehet részt.

 

XI. Délelőtti festőtábor gyerekeknek

 1. A délelőtti festőtábor azok számára szól, akik már betöltötték a 10 éves kort.
 2. Az esemény a következő előre megadott időpontokban van:
  1. turnus: június 26-27-28.
  2. turnus: július 10-11-12.
  3. turnus: július 17-18-19.
  4. turnus: augusztus 7-8-9.
 3. Az események reggel 8:00 óra és 12:00 között vannak, érkezés 8:00 és 8:30 között.
 4. A tábor minimum létszáma 3 fő, ezalatt nem indítjuk el a turnusokat. Ebben az esetben az előleg/teljes összeg visszautalásra kerül.
 5. A tábor maximum létszáma 8 fő.
 6. Tábor programja: az akrilfestéssel való megismerkedés, valamint minden nap egy új festmény elkészítése egyénileg iránymutatással. A kész festmények hazavihetőek. Minden eszközt biztosítunk a festés során.
 7. A tábor során üdítő, 10 órai és gyümölcs biztosított.
 8. Az esemény helyszíne: 1114 Budapest Eszék utca 9-11. mf. 3.
 9. Jelentkezés menete:
  • jelentkezni a turnusokat megelőző hét keddig lehetséges, tehát:
   1. turnusra: június 19-ig
   2. turnusra: július 3-ig
   3. turnusra: július 10-ig
   4. turnusra: július 31-ig.
  • kitöltött jelentkezési lap elküldése az info@jolfestesz.hu e-mail címre.
 • a 3 napos tábor ára: 16 000 Ft/gyerek.
 • szükséges elküldeni minimum az előleget: 5000 Ft, vagy a teljes árat: 16000 Ft a megjelölt jelentkezési időpontokig a következő OTP-s számlaszámra:

számlaszám: 11773425-02895235

számlaszám tulajdonosa: Boncsó Brigitta

közlemény: Gyermek neve illetve a turnus száma (1,2,3,4 turnus)

 

 • Amennyiben csak az előleg kerül elutalásra, akkor a tábor első napján szükséges a fennmaradó összeget a helyszínen készpénzben kifizetni, vagy elutalni a korábban feltüntetett számlaszámra.

 

 • Lemondás csak a jelentkezési határidőig tehető meg, ebben az esetben az elutalt összeget visszatérítjük. Amennyiben a megadott határidő után történik a lemondás, a befizetett összeget már nem áll módunkban visszatéríteni.

 

 • Amennyiben kevesebb napra szeretne csak jelentkezni, a következőek a programok árai, a jelentkezés feltételei megegyeznek a 3 napos tábor feltételeivel:

 

1 nap: 7000 Ft

2 nap: 12 000 Ft

3 nap (teljes foglalkozás): 16 000 Ft

 

További információk: www.jolfestesz.hu weboldalon. E-mail: info@jolfestesz.hu, a tárgyba kérjük írja bele, hogy [tábor]. Telefonszám: +36303993493.

 

A kitöltött jelentkezési lappal és elküldött az elküldött összeggel elfogadja a korábbi feltételeket.

 

XIII. Viselkedési normák

 1. Felhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy az Eseményen nem jelenik meg alkoholos és/vagy bódult állapotban és a Foglalkoztatás során nem részegedik le, illetve nem kerül bódult állapotba, másokat megkülönböztetés nélkül kezel, nem viselkedik közösség ellenesen. A foglalkoztatás menetét nem hátráltatja. Az alapvető erkölcsi és etikett megtartásával jár el a foglalkoztatás során.
 2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a foglalkoztatást tartónak jogában áll őt felszólítani, hogy megfelelően viselkedjen. Másodszori felszólítás esetén megvonhatja a jogát, hogy továbbiakban részt vegyen folyamatban lévő Eseményen. A további Eseményen való részvételét a Szolgáltató megtagadhatja tőle.

XIV. Promóciók

 • A Szolgáltatónak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból és/vagy az ajándék kuponok árából. Ezen kedvezmények feltételeit ajánlatokként változtathatja.
 • Az foglalkozások során kép-és hangrögzítés történhet promóció, vagy saját felhasználás céljából. Az Instruktor erre köteles felhívni a figyelmét a felvétel megkezdése előtt. A felhasználó felhívás után, vagy ha lehetséges előtte is jelezheti, hogy nem kíván részt venni a készülő promóciós anyagban, és kérheti, hogy a felvételen ne szerepeljen, vagy ha ez nem megoldható ne legyen felismerhető.

 

XV. Hírlevél

 1. A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 2. A Weboldal használatának során a Szolgáltató lehetőséget nyújt, Hírlevélre történő feliratkozásra az Jól festesz témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 3. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 4. A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 5. A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait.
 6. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.
 7. A Szolgáltató 2 év után automatikusan töröli a Felhasználó személyes adatait, illetve inaktív felhasználói fiókját.
 8. Inaktívnak minősül a felhasználó felhasználói fiókja, ha azt két évig nem használja, azzal műveletet nem hajt végre, azon módosítást a Felhasználó nem eszközöl.

XVI. Közösségi oldalak

 1. A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Jól festesz közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Jól festesz közösség része.

 

XVII. Képek megőrzése

 1. A Szolgáltató a helyszínen hagyott képeket legfeljebb tíz munkanapig őrzi meg, annak a reményében, hogy a tulajdonos jelentkezik.
 2. Ha a tulajdonos tíz munkanap után nem jelentkezik a Szolgáltatónak jogában áll a képet megsemmisíteni, vagy saját tulajdonaként megtartani.
 3. A kép megőrzésére az ingyenes letéti szerződés szabályait kell alkalmazni.

 

XVIII. Felelősség bizonyos esetei

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az események zavartalan és hiba nélküli lefolytatásáért.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a foglalkoztatásokon, során használt eszközökért. Azok hibái, vagy károkozás esetén polgárjogi igényt, azok gyártóival, illetve fogalmazóival szemben támaszthat a felhasználó.
 3. Ha a Felhasználó saját, hozott eszközökkel dolgozik, azok tekintetében a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:
  1. Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy az Eseményen
  2. Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai
 • Az Eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása

 

XIX. Felügyeleti szervek

 1. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Ha információs önrendelkezési jog megsértését feltételezi, akkor a Nemzeti Média és Hírközlési Hivatalhoz fordulhat.
  1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
  2. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu
 2. Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keressen minket: info@jolfestesz.hu e-mail címen, vagy a +36303993493 telefonszámon.